Våra erbjudanden

Vi vet att kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhäller och skapar
arbetstillfällen. Vi vill vara m
ed och bidra till förutsättningar för er att utveckla
samhällsnyttiga lösningar och nya sociala innovationer. Därför erbjuder vi
rådgivning, garantier och placering i förlagsinsatser.


Rådgivning
Tillsammans med Coompanion Halland erbjuder vi rådgivning kring finansiering av er verksamhet
och kompetens kring hur ni kan minimera ert kapitalbehov, hitta finansiärer och förbereda er inför
bankbesöket. Vi går igenom budget, ekonomi, affärsplan med mera.

Garantier
Vi erbjuder kreditgarantier (borgen) vid banklån eller checkkredit. Detta gör att bankens krav på
personlig borgen minskar och därmed den personliga risken för styrelseledamöter och medlemmar
i er verksamhet. 

Placering i förlagsinsatser
I medlemsägda aktiebolag, bygdebolag och gemenskapsbolag kan vi placera kapital i aktieandelar
i verksamheten. I föreningar och kooperativ kan vi gå in med förslags- eller medlemsinsatser.

Vill ni investera?
Kontakta oss om ni vill investera i sociala innovationer och verksamheter som gör skillnad!
Genom ett medlemskap i Mikrofonden Halland kan ert företag/förening vara med och stötta
lokal utveckling i Halland. Mikrofonden Halland är enbart öppen för juridiska personer.