Om oss

Mikrofonden Halland bildades 2014 av Almi Företagspartner AB, Klara i Varberg, Falkenbergs Sparbank,
Sparbanken Boken, Länsförsäkringar Halland, Hela Sverige Ska Leva och Coompanion Halland.
Medlemmar som tillkommit är Dina Försäkringar och Kungsbacka Gröna Tjänster.

Vi hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier för lån i bank men också investera i till
exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser och aktiekapital. Det är enbart i Mikrofondens medlemsbanker
som garantierna gäller. För medlemsbanker; se medlemslista – länk till denna

Vi samarbetar med Mikrofonden Sverige.

Styrelse
Mikrofonden Hallands styrelse består av:

Namn                                    Representerar                        e-post

Kajsa Vik                               Coompanion Halland               kajsa@coompanion.se
Anne Tano                             LLUH                                       anne.tano@lluh.se
Magdalena Johansson          Almi Halland                            magdalena.johansson@almi.se
Bo Persson                           Hela Sverige ska leva              bog.persson@swipnet.se
Joel Hvass                            Falkenbergs Sparbank             joel.hvass@falkenbergssparbank.se
Elisabet Granrot                    Länsförsäkringar Halland         Öelisabet.granrot@lfhalland.se


Medlemmar idag
• Falkenbergs Sparbank • Sparbanken Boken • Hela Sverige ska leva (Halland)

Länsförsäkringar Halland • Coompanion Halland • Almi företagspartner AB (Halland) • Laholms
Sparbank • Dina Försäkringar • Kungsbacka Andra Chansen • LLUH


Finansiärer
Mikrofonden Halland är en ekonomisk förening med lokala ägare.