Ansökan

Vi erbjuder...
...garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund,
sociala företag, stiftelser och utvecklingsgrupper.
 
Vid en ansökan till Mikrofonden Halland behöver vi förutom ifylld ansökningsblankett även ha er affärsplan, verksamhetsbeskrivning, kopia på registreringsbevis, senaste årsredovisning, resultatbudget
och likviditetsbudget.

I samband med ansökan kontaktar ni Kajsa Vik för vägledning.
Ett tips är att titta igenom Coompanions mall för affärsplan och
ALMIs budgetmall innan vi träffas.

Ansökningsblankett
Ladda ned ansökningsblanketten och fyll i era uppgifter.
Kontakta Kajsa Vik tidigt i ansökningsprocessen för guidning.

 Länk till ansökan  – Ansökan om finansiering Mikrofonden Halland

Checklista
Se till att ha följande uppgifter och dokument färdiga att
komplettera er ansökan med:

 • Beskrivning av verksamheten såväl bakgrund, nuläge
  och era framtidsplaner
 • Senaste Årsredovisning och Verksamhetsberättelse
  (om det finns)
 • Resultatrapport och balansrapport för förgående år
  (om det finns)
 • Årets resultatrapport och balansrapport så långt som bokföringen är gjord
 • Resultatbudget för resten av året och nästa år enligt
  samma uppställning som resultatrapporten
 • Likviditetsbudget för resten av året och nästa år
  (alternativt investeringsperioden).
 • Registreringsbevis
 • Eventuellt kompanjonavtal
 • Stadgar alternativt bolagsordning

Mallar för affärsplan och budget finns här:
Länk till affärsplan  – Mikrofonden affärsplan
Almis budget – www.almi.se