Vi hjälper er med finansieringen!

Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala
företag, byalag och utvecklingsgrupper i Hallands län.


Mikrofonden Halland erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån
för till exempel investeringar. På så sätt behöver inte styrelseledamöter eller medlemmar
ta personlig borgen när verksamheten är i behov av kapital.

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser eller aktieandelar.
Genom fondens medlemmar kan vi även erbjuda stöd och rådgivning i utvecklings- och
finansieringsfrågor.

Mikrofonden Halland är en ekonomisk förening med lokala ägare. Verksamheten får
stöd för driften av Region Halland.

Här finns information och våra tjänster och ansökan. – länk till sidan ”Ansök”